top of page
  • evabforetagskonsul

Vad kan du göra för att få betalt i tid.

Det är inte helt ovanligt att kunden inte betalar i tid. Sena betalningar kan ställa till olika problem för dig som företagare. Är det bara då och då och till mindre belopp kanske det inte leder till några större ekonomiska konsekvenser för ditt företag, men sker det ofta och med större belopp kan det bli ganska kostsamt för ditt företag. Vilka konsekvenser det leder till beror även på hur stabil ditt företags ekonomi är.


Vad kan då hända?

  • du kan själv drabbas av dålig likviditet och du kanske själv får problem med att betala dina fakturor i tid.

  • du får mer administrativt arbete genom att skicka påminnelser och ev. inkassokrav

  • försämrad kundrelation


Vanligt är att kunden faktiskt bara gömt att betala fakturan men ibland kan det vara så att kunden själv inte har tillräckligt god likviditet för att betala i tid. Det kan också vara så att kunden faktiskt inte fått någon faktura. För att förebygga sena betalningar kan du själv se till att fakturera på rätt sett. Var alltid snabb att fakturera och använd en rimlig kredittid som ger dig marginaler men som också upplevs som rimlig för kunden. Om fakturan förfallit bör du kontakta kunden så fort som möjligt, så du vet att kunden fått fakturan. Du bör alltid säkerställa att du har rätt uppgifter i fakturan såsom namn, adress o.s.v.


Vad kan du göra om du inte får betalat?

Om en kund inte betalar trots påminnelser och påminnelseavgifter kan du välja att ta ärendet vidare till inkasso, och som sista anhalt Kronofogdemyndigheten (KFM) eller domstol. Detta kostar dock tid att driva, varför det alltid är bättre om det går att lösa innan det går så långt. Det är inget måste att skicka påminnelser eller gå vidare till inkasso eller KFM.

 Kortfattat ser processen från obetald faktura till KFM ut så här:

  • Kunden betalar inte fakturan i tid.

  • Du skickar ut en påminnelse och tar, om du vill, ut en påminnelseavgift.

  • Ärendet lämnas över till ett inkassobolag.

  • Skulden går till KFM, som tar ut ytterligare avgifter och kan vidta åtgärder som utmätning för att reglera skulden. Om kunden bestrider i KFM kan ärendet behöva överlämnas till domstol för att du ska få betalt. Även ett förfarande i domstol adderar kostnader för indrivning.


Viktigt att tänka på är att spara all kommunikation mellan dig och kunden och om möjligt bör denna kommunikation alltid ske skriftligen om det ev. uppstår en tvist som går vidare för indrivning. Detta kan vara bra att ha om det ex skulle vara så att kunden bestrider fakturan och du behöver visa varför du anser att den ska betalas. Du bör även vara noggrann med hur du skriv dina offerter så det inte uppstår några onödiga missförstånd om vad ni kommit överens om att du ska utföra och till v

14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Fakta om RUT och ROT

Fakta om RUT och ROT Rutavdraget är max 75 000 kr/person och år och rotavdrag är max 50 000 kr/person och år. Kunden kan bara få avdrag för arbetskostnaden. Exempelvis material och resor ger inte rätt

Comments


bottom of page