top of page

PRIVAT

  • Även som privatperson behöver man ibland hjälp med exempelvis skattefrågor, frågor om arbete utomlands eller vart sociala avgifter ska betalas om du jobbar i ett annat EU-land. 

  • Eller ska du kanske skänka bort/sälja en fastighet till en närstående och behöver hjälp med att beräkna vilket alternativt som är mest ekonomiskt. Denna typ av frågor kan vi hjälpa dig med.

  • Vi kan även vara behjälpliga i frågor om arbetsrätt.

Eva B Logga med slogan grön (5).png
bottom of page