top of page
  • evabforetagskonsul

Fakta om RUT och ROT

Fakta om RUT och ROT

Rutavdraget är max 75 000 kr/person och år och rotavdrag är max 50 000 kr/person och år. Kunden kan bara få avdrag för arbetskostnaden. Exempelvis material och resor ger inte rätt till avdrag. Hur avdragen fungerar kan du läsa på Skatteverkets hemsida;


RUT-avdrag


Vad ska du som är företagare tänka på?
  • Se till att ha skriftliga avtal.

  • Skatteverket kan lämna kunden uppgift om hur mycket av det maximala ROT-avdraget som har använts. Begär att kunden ger dig en kopia.

  • Var extra tydlig med att det är kundens ansvar att han eller hon uppfyller villkoren för att få ROT-avdrag respektive RUT-avdrag.

  • Är det flera ägare ska dessa anges i avtalet.

  • Se över faktureringstillfällen under uppdraget, betalningstider och dröjsmålsränta. Företaget riskerar att få vänta längre än vanligt på att få full betalning.

  • Var noga med att betalning måste ske före årsskifte för att du ska kunna ansöka i tid det vill säga senast den 31 januari.

  • Betalningar efter den 1 januari 2020 ska ske elektroniskt, till exempel från bankkonto till postgiro, kontokort eller överföring mellan bankkonton.


Det är du som företagare som ska söka om avdraget åt din kund när arbetet är utfört och betalt. Om det visar sig att kunden redan medgetts preliminär skattereduktion med maxbeloppet kommer du inte få någon utbetalning utan du måste då vända dig till kunden för att få resterande betalning.


Viktigt att tänka på

För att kunna utnyttja skatterabatten måste kunden förstås ha någon skatt att avräkna. Men det är inte ditt problem. Så länge kunden är obegränsat skattskyldig i Sverige och uppfyller övriga villkor ska Skatteverket betala ut ersättning till företaget.

Kunden kan dock få kvarskatt om den slutliga skatten skulle bli lägre än den preliminära skatterabatten.

Tänk också på att det är du som näringsidkare som ska visa vad ni har avtalat. Kunden är i dessa fall konsument och det finns tvingande regler som skyddar konsumenten t.ex. i konsumenttjänstlagen.

41 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vad kan du göra för att få betalt i tid.

Det är inte helt ovanligt att kunden inte betalar i tid. Sena betalningar kan ställa till olika problem för dig som företagare. Är det bara då och då och till mindre belopp kanske det inte leder till

Comments


bottom of page