top of page

AFFÄRSUTVECKLING

Det är ett måste att jobba för att fortlöpande utveckla företaget om man vill befästa och flytta fram sina positioner på marknaden. Vi hjälper dig oavsett om det handlar om att starta, driva eller utveckla ditt företag.

Vi kan bland annat

 • Vara behjälplig vid utformande av affärsplan

 • Hjälpa till med budgetarbete och uppföljning

 • Vid nystart bistå med anmälningar och registreringar till berörda myndigheter

REDOVISNING

Det viktigaste för att bli ett framgångsrikt företag är att kunna koncentrera sig på kärnverksamheten. Att göra det man är bäst på är viktigt för att nå framgång och lönsamhet.

Löpande tar vi hand om:

 • Bokföring - löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra

 • Bokslut - bokslut, deklarationer och årsredovisningar

 • Rapportering - löpande uppdateringar av företagets resultat och status

 • Skatterådgivning - planering och rådgivning för företag och privatpersoner

 • Kontakt med myndigheter - t ex bolags- och skatteverket

LÖN

Även när du har semester eller reser bort i tjänsten ska dina anställda ha lön. Vi kan ta hand om enstaka löneuppgifter eller ta hand om hela lönearbetet.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

 • Löpande lönehantering och löneadministration

 • Reseräkning och utlägg

 • Lönerapportering - Fora/Collectum/Pensionsvalet

 • Sjukhantering

 • Arbetsgivarintyg

 • Redovisning av skatt och avgifter till Skatteverket

 • Tolkning av kollektivavtal

bottom of page